ECIWO en parallel acupuncturist in Brummen

Bel ons

U heeft al vele verschillende medische behandelingen ondergaan, zonder het beoogde effect. ECIWO-acupunctuur biedt dan, eventueel in combinatie met parallel-acupunctuur, nieuwe kansen op vermindering van uw (pijn-)klachten en zelfs genezing van oorzakelijke kern. 

1 miljoen patiënten met 200 verschillende aandoeningen gingen u voor. ECIWO-acupunctuur is hiermee wereldwijd al zeer succesvol toegepast. AcuMedica is gespecialiseerd in ECIWO- en parallel-acupunctuur. Lees meer over deze vormen van acupunctuur of neem direct contact op. Bel 06-51 14 63 73.

ECIWO-acupunctuur

ECIWO-acupunctuur is een compleet nieuwe biomedische techniek van behandelen waarbij gebruik wordt gemaakt van zeer dunne naalden. ECIWO staat voor: An Embryo Containing Information of the Whole Organism. ECIWO is de theorie dat een organisme uit verschillende delen bestaat. Zoals mensen en dieren uit onder meer organen bestaan en planten uit wortels en bladeren. Deze delen bevinden zich volgens de theorie in verschillende fasen van de embryonale ontwikkeling. Professor Yingqing Zhang, van de Shandong University in China, ontwikkelde al in 1973 deze theorie en bijbehorende medische diagnose en therapeutische toepassing. De ECIWO-acupunctuur vormt een belangrijk onderdeel binnen de ECIWO-therapie.


Zoals de afkorting ECIWO al aangeeft bestaat er in het lichaam nog een aantal structuren die zich in verschillende stadia vanaf de ontwikkeling van de eicel bevinden. Wanneer men deze vroeg embryonale structuren kan opsporen en behandelen geeft dit een genezingsproces vanaf de eerste cellen in de ontwikkeling van het embryo. Dit houdt in dat ziekteprocessen als het ware ‘geherprogrammeerd’ worden vanuit hele jonge, primitieve cellen met een vaak verbluffend positief resultaat als gevolg.


ECIWO-acupunctuur heeft zijn effectiviteit al wereldwijd bewezen: ruim 90% van de klachten verminderde bij de behandelde patiënten. De ECIWO-techniek werkt op een dieper niveau dan reguliere acupunctuur, het is in een aantal gevallen ook mogelijk zeer ernstige aandoeningen te verbeteren of zelfs te genezen. Patiënten die in principe uitbehandeld zijn kunnen baat hebben bij een intensieve ECIWO-behandeling.


ECIWO diagnose

Bij de diagnose van ECIWO-acupunctuur wordt een middenhandsbeentje in de hand gescand, het 2e metacarpaal beentje. De eciwograaf bepaalt waar de verstoringen in het lichaam zich bevinden. Door het middenhandsbeentje te scannen en naar drukpunten te voelen wordt de acupunctuurnaald op de juiste plek geplaatst.

Diagnose ECIWO-acupunctuur samengevat

De diagnosticering van ECIWO-acupunctuur gaat als volgt:

  • Scannen metacarpaal beentje

  • Punten langs het beentje corresponderen met delen van het lichaam

  • Geleiding van elektrische stroom

  • Minder geleiding betekent: er is iets afwijkends

  • Diagnose met eciwograaf wordt binnen 10 seconden gesteld

BBRS Parallel-acupunctuur

BBRS parallel-acupunctuur is een methode die de mogelijkheid biedt om op een veel dieper energieniveau te werken dan de traditionele acupunctuur. Deze behandelingen gebeuren vaak in combinatie met ECIWO-acupunctuur en Cell Com. Daardoor is het mogelijk om ernstige ziektes, zoals kanker, reuma, ms, auto-immuun ziektes te behandelen en soms zelfs te genezen. Ook andere aandoeningen zijn op deze manier uitstekend te behandelen. 

BBRS

BBRS staat voor Basis Bio Regulatie Systeem. Dit “orgaan” bestaat voor het grootste deel uit zacht bindweefsel en is overal in het lichaam aanwezig. Het lichaam bestaat voor 60 tot 70% uit dit BBRS. Het is een min of meer zelfstandig functionerend systeem dat razendsnel informatie overdraagt via de zenuwen, bloed, hormonen, fotonen en elektromagnetische velden. Dit uit zich in ongeveer 65 biljoen chemische reacties per seconde in ons lichaam. In dit BBRS heerst een precair evenwicht; bij verstoring hiervan ontstaat er een disbalans. Gebeurt dit op ernstige wijze en van langere duur, dan kunnen diverse ziektes ontstaan.

Het BBRS wordt vervuild door langdurige blootstelling aan onder meer:

  • Verkeerde voeding

  • Medicijnen

  • Milieufactoren

  • Stressfactoren

  • Straling

Parallel-acupunctuur

Parallel-acupunctuur werkt voor alle klachten, maar vooral wanneer deze ernstig en chronisch van aard zijn. Vaak bestaat er voor ziektes als kanker in een vergevorderd stadium weinig tot geen kans op genezing. Parallel-acupunctuur gaat op een dieper niveau te werk en kan pijn verminderen en zelfs een genezende werking hebben. Deze behandeling wordt bijna altijd aangevuld door middel van drukpunten onder de voeten.

Techniek

Slechts 2 tot 4 naaldjes worden volkomen pijnloos in de huid aangebracht. Na het aanbrengen van de naaldjes geeft het lichaam altijd een reactie. Deze reactie geeft aan wat de vervolgstappen zijn in de verdere behandeling. Bij ernstige en ook bij chronische klachten adviseren we ondersteuning van het Cell Com apparaat.

Hugo Nielsen instituut

De parallel-acupunctuur is ruim 30 jaar geleden ontwikkeld door Hugo Nielsen, hoogleraar celbiologie. Ondanks de fantastische resultaten van parallel-acupunctuur spendeert hij nog veel tijd aan verdere verbetering en ontwikkeling van dit systeem. Hij heeft het “Hugo Nielsen instituut” in Gram opgericht. Hier doet hij onderzoek en behandelt hij voornamelijk kankerpatiënten. Bezoek zijn website voor meer informatie. Het systeem van Hugo Nielsen is inmiddels door het Deense ministerie van Volksgezondheid erkend en door de Europese Commissie is subsidie toegekend voor verder onderzoek en ontwikkeling.

Cell Com

Het Cell Com (Cel Communicatie) apparaat is ook door Hugo Nielsen ontwikkeld en is een uitstekende aanvulling op de parallel/ECIWO-acupunctuur. Door middel van onder meer bloedtesten, scans en röntgenfoto's is wetenschappelijk aangetoond dat het Cell Com systeem uitstekende resultaten geeft. Het Cell Com apparaat werkt ook goed bij het verminderen van bijwerkingen van chemo- en radiotherapie.

Ook voor ECIWO- en parallel-acupunctuur kunt u bij AcuMedica in Brummen terecht. Maak telefonisch een afspraak. 

Bel ons